کتاب تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل

کتاب تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل با تاکید بر حوادث ۱۱ سپتامبر جدیدترین کتاب بنده میباشد. که میتوانید از کتاب فروشی ها تهیه بفرمایید.

فهرست
Call Now Buttonمشاوره حقوقی